De Kandelaar

Dag 2014, hallo 2015!

En zo is het jaar 2014 alweer voorbij. Daags voor de kerst zijn de laatste bieten opgehaald. Dit jaar was de opbrengst weer hoger met ruim 110.000 kg suikerbieten per hectare, met een suikergehalte van ong. 16%. Alle suikerbieten zijn weer verwerkt in de fabriek van Suikerunie in Groningen. Ook tijdens de wintermaanden is er genoeg te doen op de boerderij. ’s Avonds is er vaak een vergadering of informatieavond van de leveranciers en afnemers. Zo hebben Joris en Marc onlangs hun spuitlicentie uitgebreid met de bestrijding van ratten en muizen. Ook dat mag niet meer door iedereen zomaar worden gedaan. Gisteren is er weer begonnen met het mest scheiden. Maandelijks wordt de dikke fractie uit de mest gescheiden en dit wordt in het voorjaar op het bouwland aangebracht. De dunne mest wordt vooral gebruikt op het grasland. Door het scheiden van mest vindt er een betere benutting van mineralen plaats en dragen we dus bij aan een beter milieu. Ondertussen wachten we op de vergunning voor een kleine uitbreiding van de rundveestal. We verwachten in het voorjaar de stal met 6 meter te verbreden, hierdoor kunnen we meer ruimte creëeren voor de droge koeien. Wanneer 1 april het melkquotum verdwijnt, kunnen we daarna ook langzaam doorgroeien naar 130 melkkoeien. We optimaliseren door de uitbreiding het gebruik van de twee melkrobots, maar nog belangrijker er is meer bewegingsruimte voor de droge koeien. Tot slot verwachten we in februari pups bij Thara, onze Zwitserse Sennen hond. Het was niet gepland, maar Thara kreeg bezoek van buurhond Rover. Maar de pups zullen niet minder leuk zijn, dus we wachten nu in spanning af.