Er is veel werk verzet!

Het was even stil met nieuwsberichten op de website, maar daar was een reden voor. Wij zijn de afgelopen maanden heel druk geweest met bouwactiviteiten. In september is het laatste asbest verwijderd van de grote schuur en daarna zijn de zonnepanelen geplaatst. Niet alleen op de grote schuur, maar ook op de aardappelschuur en de rundveestal. In totaal bijna 900 zonnepanelen. Op zonnige dag zal dat ongeveer meer dan 1000 Kwh opleveren. Veel meer dan we zelf verbruiken op een dag en daarmee kunnen we dus nog meer bedrijven voorzien van groene stroom. Oftewel ook op De Kandelaar dragen wij ons steentje bij aan verduurzaming (vergroening).

De rundveestal is met 6 meter verbreed, waar een mooie ruimte is gecreëerd voor de droge koeien. Er is nu voldoende ruimte voor alle koeien om goed in conditie te blijven. Daarnaast is er een groot hok waar de koeien alle ruimte hebben om af te kalven. De ligboxen rondom de melkrobots worden nu volledig in gebruik genomen door de melkgevende koeien.

Ondertussen gingen de werkzaamheden op het land door. Door het koude, natte najaar vond de oogst vooral in oktober plaats. Zoals de oogst van mais, aardappelen en een deel van suikerbieten. Begin november zijn de tulpenbollen weer geplant door Firma de Wit uit Bovenkarspel en zijn de laatste suikerbieten gerooid. Daarna is al het bouwland geploegd, waarmee het land er netjes bij ligt voor de winterperiode. Laat de vorst maar komen.

Tot slot hebben we hard gewerkt aan een nieuwe website. En zie hier het resultaat. Met dank aan VWA uit Dronten. We hopen nu dat de website ook op de IPad en smartphones goed te bekijken is.

YUNC0004_aangepast