Het leven staat niet stil op de boerderij!

Wat een roerige tijd maken we mee. Heel de wereld is getroffen door de ellende rondom het Corona virus. Op de Kandelaar is het erg rustig; geen bezoek van gasten of meetings in de Bed & Breakfast, geen bezoek van vertegenwoordigers. De meiden zijn thuis van school en doen hun taken die ze hebben gekregen. Gelukkig kunnen zij wel volop buiten spelen en zijn er nog de dieren die kunnen worden geknuffeld.

Ook de organisatie van Tulpenroute Flevoland is getroffen door het Corona virus. Alle werkzaamheden zijn stil gelegd en de beslissing is genomen om geen routes uit te zetten en activiteiten te organiseren. Wij leven ontzettend mee met de mensen die getroffen zijn door het Corona virus maar ook met de ondernemers waaronder de tulpenboeren. Onze tulpenboeren kunnen gelukkig wel genieten van al het moois wat er momenteel op het land weer tot bloei komt. Wij wachten op genoeg droogte en zullen dan aan de slag gaan met suikerbieten zaaien, aardappels poten en mais zaaien. En als alles zo goed blijft groeien, komt in april ook alweer de eerste grassnede eraan. De droge koeien hebben hun eerste stappen alweer buiten gezet en genieten van de zon en hun loop naar buiten.

Kortom het leven staat niet stil op de boerderij, maar rustig is het wel. Wij wensen iedereen veel sterkte toe in deze tijd, pas goed op jezelf en je omgeving!