Op naar een nieuw jaar …

En zo ligt het jaar 2018 weer achter ons. Een jaar waarin er voor de melkveehouderij veel onzekerheden waren. Met spanning hebben we de berichtgeving rondom de fosfaatregeling gevolgd.

Afgelopen jaar was ook een jaar van extreme droogte. Tijdens dit jaar is wel gebleken dat er met klei grond niet snel problemen zijn door de droogte. De aardappelen hebben we wel zes keer beregend, terwijl we dat normaal nooit doen. De opbrengst lijkt goed te zijn. De suikerbieten hebben we niet beregend en hadden een wat lagere opbrengst, maar met een suikergehalte van 17,5% kwamen er toch meer dan voldoende suikerklontjes van een hectare. Voor de koeien hebben we meer dan voldoende gras- en maiskuil kunnen maken. 

Onze daken zijn inmiddels volledig voorzien van zonnepanelen, dus ook de woningen maken gebruik van groene stroom. Zo dragen wij ons steentje bij aan duurzame omgeving. Ook de voorbereidingen op de tulpenroute zijn weer in volle gang. Op 13 en 22 april zal er hier een tulpenmarkt plaats vinden. Hier zullen diverse bedrijven uit de omgeving zich presenteren. De tulpenroutes Flevoland vinden plaats vanaf 13 april t/m 5 mei 2019. Meer informatie hierover vindt u op Tulpenroute Flevoland.